Privacy Policy
As of
September 7, 2023

บทนำ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายนี้”) กล่าวถึงวิธีการที่บริษัท บีม โมบิลิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทในเครือ (“บีม”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ได้ทำการรวบรวม ใช้ แบ่งปัน จัดเก็บ และรักษา (เช่น 'ประมวลผล') ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคล ('ข้อมูลส่วนบุคคล' หรือ 'ประวัติส่วนตัว') ในการดำเนินธุรกิจของเราทั่วโลก นอกเหนือจากประเทศเกาหลีใต้

โปรดทราบว่านี่เป็นฉบับแปลของนโยบายความเป็นส่วนตัวภาษาอังกฤษของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันอย่างเป็นทางการและจะแทนที่เวอร์ชันแปลนี้ในขอบเขตของความไม่สอดคล้องกัน

เราอาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขว่าการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้จะมีผลเฉพาะกับลูกค้าของเรา (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในเวลา 7 วันหลังจากวันที่มีการเผยแพร่นโยบาย (หรือในกรณีที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดสำคัญ นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ในเวลา 30 วันหลังจากวันที่มีการเผยแพร่)

นโยบายนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้:

ส่วนที่ 1 – ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.ridebeam.com (‘เว็บไซต์)

ส่วนที 2 – บริการพาหนะเดินทางขนาดเล็กร่วมกันบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แอป" และ "บริการ" ของเราตามลำดับ)

ส่วนที่ 3 – ผู้สมัครงาน

ส่วนที่ 4 – ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ส่วนที่ 5 – ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด (รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ ป้องกัน แบ่งปันข้อมูล และสิทธิต่าง ๆ ของคุณ)

โปรดสังเกตคำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในนโยบายนี้:

 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ – ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์หรือแอปของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น วันที่และเวลาที่ใช้ คลิกสตรีมยูอาร์แอลฉบับเต็ม การเข้าและออกจากเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาในการตอบสนองของหน้าเว็บ บันทึกข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อพบข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายบนเซิร์ฟเวอร์ (Error logs) เวลาที่ใช้ในเว็บเพจบางแห่ง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้งานบนหน้าเว็บเพจ (Page interaction) (ได้แก่ การเลื่อนเม้าส์ การคลิก การดูวิดีโอ และคำแนะนำเครื่องมือที่ปรากฎตอนวางเม้าส์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือข้อความหรือวัตถุในระยะเวลาหนึ่ง (Mouse-over) จำนวนไฟล์ที่ดาวน์โหลด จำนวนเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือโพสต์
 • ลูกค้า – บุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้ในแอปเพื่อใช้บริการ
 • ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ –  บุคคลที่มีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าของตนเองตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เฉพาะภายใต้สิทธิการใช้งานโดย/จากบีม
 • ผู้ขับขี่แบบกลุ่ม (Group Rider) – ผู้ที่เดินทางในฐานะผู้ใช้บริการของลูกค้าในการขับขี่แบบกลุ่ม (ดังที่อธิบายไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของเรา)
 • ธุรกิจที่เข้าร่วม – บริษัทที่เข้าร่วมในข้อเสนอ 'บีมเพื่อธุรกิจ' ของเราโดยการสนับสนุนการเดินทางของลูกค้าบางรายโดยใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของตน (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของเรา)
 • ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง – ข้อเสนอด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถของบีม 
 • ข้อมูลด้านเทคนิค – ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปของเรา เช่น รหัสอุปกรณ์ ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์และปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม การตั้งค่าโซนเวลา ตำแหน่งของเครือข่าย และเวอร์ชันของแอป
 • ToS - ‘ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ’ ของเราตามที่มีการเผยแพร่ที่ www.ridebeam.com/terms-of-service
 • การเดินทาง - หมายถึงการเดินทางต่อเนื่องครั้งเดียวบนรถซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา นับตั้งแต่เวลาที่-

รถเคลื่อนตัวออกจนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทางผ่านแอป (หรือดำเนินการโดยบีมเนื่องจากไม่ได้ใช้งานแอปเป็นเวลานาน)

 • รถ – หมายถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล (รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ประกอบมาด้วย) ที่มอบให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการเป็นครั้งคราว

ส่วนที่ 1: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เนื่องจากผู้คนไม่สามารถเปิดบัญชีและ/หรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกรายจึงเป็นเพียงผู้เยี่ยมชมเท่านั้น และเมื่อเราใช้คำว่า 'คุณ' ในส่วนที่ 1 นี้ เรากำลังหมายถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ข้อมูลทางเทคนิคและพฤติกรรมการใช้งาน: แม้ว่าเราจะรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและพฤติกรรมการใช้งานบางอย่างโดยอัตโนมัติระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามทั่วไป (เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน) ข้อมูลนี้จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่น: กรณีที่ที่อยู่ IP ของคุณเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล/มีความเป็นส่วนตัวสำหรับคุณ หรือหากคุณกรอกเว็บฟอร์มและระบุตัวตนของคุณในช่วงเวลาที่คุณเรียกดูเว็บไซต์) โดยทั่วไป เราต้องการข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ที่อยู่ IP ที่ใช้ในการระบุตำแหน่งทั่วไปของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมกับประเทศของคุณ) และเราใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานในรูปแบบข้อมูลทั่วไปที่ไม่มีการระบุชื่อเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และ /หรือการให้บริการ (โดยทั่วไปบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ได้นานถึง 2 ปี) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อมูลด้านเทคนิคและ/หรือพฤติกรรมการใช้งานอาจได้รับการบันทึกโดยคุกกี้ของบุคคลภายนอกซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้ควบคุม (โดยปกติจะดำเนินการโดยเครือข่ายโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือโดยผู้ให้บริการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเรามีการผสมผสานคุณสมบัติอันหลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย (เช่น ปุ่ม 'ถูกใจ' ของ Facebook) และในการกดปุ่มดังกล่าว คุณจะสามารถแบ่งปันที่อยู่ IP ของคุณและหน้าเว็บไซต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมดังกล่าว ขึ้นอยู่กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลเว็บฟอร์ม: เว็บไซต์อาจจัดให้มีแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เพื่อใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์เป็นครั้งคราว ซึ่งคุณสามารถเลือกกรอกและส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ ในการดำเนินการดังกล่าว คุณอาจแจ้งชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ให้เราทราบ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่คุณผ่านแบบฟอร์มบนเว็บที่เกี่ยวข้อง (เช่น เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่คุณรายงานให้เราทราบและติดต่อคุณในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เราเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าที่จำเป็น และตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าตามที่มีการระบุไว้ในส่วนที่ 5 เราสามารถแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขายถึงคุณกรณีที่คุณเลือกให้ส่งข้อมูลดังกล่าว

ผู้ควบคุมข้อมูล:  เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท บีม โมบิลิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อบริษัทฯ เอง และสำนักงานของบีมที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2: บริการของเรา

เมื่อเราใช้คำว่า 'คุณ' ในส่วนที่ 2 นี้ เรากำลังหมายถึงลูกค้าของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราประมวลผลและเหตุผลที่เราต้องใช้ข้อมูล: การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่วนใหญ่ของเรามีความจำเป็นสำหรับการให้บริการแก่คุณพร้อมกับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง การเรียกเก็บเงิน การบริหารจัดการบัญชี และคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของบัญชีตามสัญญาที่เราทำไว้กับคุณหรือตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อาจมีการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อการวิจัยตลาด การพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงบริการ และวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (ตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ) และสำหรับการสอบสวนการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของเราและกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงการฉ้อโกงบัตรเครดิต อุบัติเหตุทางรถยนต์ การโจรกรรม และความเสียหาย (ตามสัญญาของเรา และเพื่อปกป้องสิทธิของผู้อื่น) จะมีการรวบรวมข้อมูลบางส่วนโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานแอปและ/หรือรถ (เช่น ตำแหน่งของคุณ และรายละเอียดการเดินทาง) โดยข้อมูลส่วนที่เหลือจะได้รับการแจ้งโดยคุณ และ/หรือผู้อื่นผ่านทางแอป และวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้อยู่ (เช่น อีเมล โทรศัพท์) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • ข้อมูลที่ประมวลผลเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดมีดังนี้:
ข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการรวบรวมข้อมูล เหตุผลที่เราต้องใช้ข้อมูล
รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) โดยตรงจากคุณผ่านทางแอปและ/หรือเมื่อมีการติดต่อบีมทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ในปัจจุบัน ความล้มเหลวในการชำระเงิน ฯลฯ) และ/หรือเพื่อตอบคำถามของคุณ (ตามสัญญาของเรา)
หรืออีเมล เพื่อส่งสื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเราและ/หรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายด้านการตลาดทางตรง รวมถึงสิทธิของคุณในการยกเลิกการรับข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา)
รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ (ได้แก่ รหัสผ่านแอปและชื่อผู้ใช้ระบบ) โดยตรงจากคุณผ่านทางแอป เพื่อให้สามารถใช้บริการได้ (ตามสัญญาของเรา)
ข้อมูลด้านเทคนิค โดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ที่จำเป็นและมีคุณสมบัติหลากหลายที่เราใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อระบุความผิดปกติต่าง ๆ และรับรองการทำงานของแอป และบริการ (ตามสัญญาของเรา) หรือทำการปรับปรุง (โดยมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา) เช่น ที่อยู่ IP ที่ใช้ในการระบุตำแหน่งทั่วไปของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมกับประเทศนั้น ๆ ได้ และรหัสอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของบัญชีและป้องกันการฉ้อโกง
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งาน โดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้และ/หรือตัวระบุโฆษณาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณมีอยู่ (กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณโดย Apple, Google และ Facebook) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (โดยมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา) นอกจากนี้ เพื่อให้บริการและการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมตามความต้องการ (ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการโดยการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้ดังต่อไปนี้: Android: การตั้งค่า → Google (การตั้งค่า Google) → การโฆษณา → ยกเลิกการเลือกโฆษณาเฉพาะกลุ่มบุคคล iOS: การตั้งค่า → ความเป็นส่วนตัว → การโฆษณา → จำกัดการติดตามโฆษณา
ตำแหน่งที่แน่นอนของคุณในขณะที่ใช้แอป รวมถึงระหว่างการเดินทาง โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้แอป (ผ่าน GPS ของอุปกรณ์) คุณยินยอมให้มีการระบุตำแหน่งตอนที่คุณดาวน์โหลดแอป คุณสามารถปิดใช้งานการติดตามตำแหน่งผ่านฟังก์ชันการระบุตำแหน่งของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ได้ แต่หากคุณปิดการใช้งาน เราจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องหรือไม่สามารถให้บริการได้เลย เพื่อแสดงเนื้อหาของแอปที่เหมาะสมแก่คุณ (เช่น จำนวนรถที่มีอยู่ บริเวณพื้นที่จอดรถ และโซนห้ามขับขี่ในบริเวณใกล้เคียงของคุณ) นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าว (ร่วมกับ 'รายละเอียดการเดินทาง' ของคุณที่แสดงรายละเอียดไว้ด้านล่าง) เพื่อตรวจสอบการใช้บริการของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและการสืบสวนที่อาจเกิดจากการทำงานผิดปกติ อุบัติเหตุ และการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) และ/หรือกฎหมายของเรา (ตามที่กำหนดในสัญญาของเราหรือตามกฎหมาย) นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจทางสถิติโดยที่ไม่มีการเปิดเผยตัวตนทั่วไป
รายละเอียดการเดินทาง เช่น รหัสรถและความเร็วของรถ รวมถึงวันที่ เวลา และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (เช่น จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ตลอดจนตำแหน่งอื่น ๆ ระหว่างทาง) ที่เกี่ยวข้องกับคุณและผู้ขับขี่แบบกลุ่ม โดยอัตโนมัติผ่านการใช้รถเป็นส่วนหนึ่งของบริการ (ผ่าน GPS ของรถ) เพื่อติดตามการใช้รถเพื่อการเรียกเก็บเงิน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการสอบสวนข้อร้องเรียนและการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) และ/หรือกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น (ตามสัญญาของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนด) นอกจากนี้เรายังใช้รายละเอียดการเดินทางเพื่อการศึกษาวิจัยและรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวตน ยกเว้นในประเทศตุรกี ซึ่งกฎระเบียบการใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (eScooter) ของประเทศตุรกีปี ค.ศ. 2021 กำหนดให้เราต้องรายงานรายละเอียดการเดินทางของคุณตามเกณฑ์ที่สามารถระบุตัวตนได้ต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานแห่งประเทศตุรกี
ข้อมูลประชากร (เพศ อายุ สัญชาติ) คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านแอป กฎหมายในบางประเทศกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิในการให้บริการและ/หรือสำหรับการรายงานโดยทั่วไปที่ไม่มีการระบุชื่อต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ อย่างไรก็ตามเราต้องได้รับความยินยอมของคุณ หากมีการระบุไว้ เรายังสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยของบัญชี ลดการฉ้อโกง และใช้ข้อมูลทั่วไปโดยไม่ระบุชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ (บัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ วันเกิด สัญชาติ) คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านแอป เพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของคุณในการรับบริการตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด
รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรของขวัญ ฯลฯ ) คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านแอปของผู้ให้บริการการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน (ตามสัญญาของเรา)
ประวัติการทำธุรกรรม (เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ และ/หรือการชำระเงินตามจำนวนการเดินทาง) ผ่านแอปและระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเรียกเก็บเงินและการติดตามหนี้ (ตามสัญญาของเรา)
รายละเอียดอุบัติเหตุกับรถที่เกี่ยวข้องกับคุณ (รวมถึงการโจรกรรม ความเสียหาย และการบาดเจ็บที่คุณอาจประสบหรือก่อเหตุ) คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงในขณะที่รายงานเหตุการณ์ที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องและการรายงานเหตุการณ์โดยอ้อมจากผู้อื่นที่ได้เห็นหรือเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามสิทธิหรือดำเนินการเรื่องที่จำเป็นตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของเรา เริ่มต้น ดำเนินการ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย (และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันที่เกี่ยวข้อง) เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา และรายงานต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่จำเป็นตามสัญญาของเรา กฎหมายที่บังคับใช้ ประโยชน์สาธารณะ หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของการบาดเจ็บจะได้รับการดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น
เนื้อหาของคุณ (เช่น การให้คะแนน การแสดงความคิดเห็น รูปภาพหมวกกันน็อค และรถที่จอด) คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรง การให้คะแนนและการแสดงความคิดเห็นจะใช้เพื่อปรับปรุงบริการของเรา (ขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลโดยสมัครใจ) มีการใช้ภาพถ่ายรถเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรา (จำเป็นสำหรับสัญญาของเรา)
ข้อมูลสิทธิข้อเสนอพิเศษ (ตามรายละเอียดสำหรับลูกค้าเฉพาะรายที่เราจัดทำข้อเสนอพิเศษให้) คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เพื่อตรวจสอบสิทธิในการรับข้อเสนอพิเศษที่มีเป้าหมายที่ลูกค้าบางราย (เช่น ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นหรือผู้รับบำนาญ) การรับข้อเสนอพิเศษเป็นไปโดยสมัครใจ แต่เพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามสัญญาของเราในการดำเนินงาน
เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่แบบสาธารณะของคุณ - รวมไปถึง ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และการบันทึกเสียง/ภาพ รวบรวมจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ คุณได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะ และดังนั้นเราจึงใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการโฆษณา/การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์/กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด อย่างไรก็ตามเราจะไม่เผยแพร่เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเราเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า
 • ผู้ขับขี่แบบกลุ่ม: ชื่อผู้ขับขี่แบบกลุ่มจะถูกรวบรวมผ่านแอปตอนเริ่มต้นการเดินทางแบบกลุ่มและจะมีการรวบรวมรายละเอียดการเดินทางของผู้ขับขี่แบบกลุ่มผ่าน GPS ของรถที่ได้รับมอบหมายตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและการจัดการสินค้าคงคลัง
 • ข้อมูลธุรกิจ: สิทธิของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจในแอปนั้นมาจากความสัมพันธ์ที่แยกกับธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะส่งมอบข้อมูลธุรกิจให้กับบุคคลเหล่านั้น สำนักงานของบีมที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เข้าร่วมจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้: โดยจะรวบรวมชื่อและที่อยู่อีเมลธุรกิจของผู้มีสิทธิตามที่กำหนดจากธุรกิจที่เข้าร่วม เพื่อให้บีมสามารถส่งรหัสการเข้าใช้ระบบข้อมูลธุรกิจทางอีเมล หากต้องการเปิดใช้งานและใช้ข้อมูลธุรกิจในแอป บุคคลนั้นจะต้องเป็นลูกค้ามาก่อนหรือกลายเป็นลูกค้า เนื่องจากธุรกิจที่เข้าร่วมได้ชำระค่าเดินทางตามข้อมูลธุรกิจของคุณตามนโยบายของบริษัทฯ กับคุณ บีมจะแจ้งรายละเอียดการเดินทางตามข้อมูลธุรกิจของคุณกับธุรกิจที่เข้าร่วม เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจัดการการใช้ข้อมูลธุรกิจของคุณได้ตามนโยบายของบริษัทฯ (ธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นผู้ควบคุมโดยอิสระ)
 • ผู้สัญจรไปมา: แม้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยก็ตาม แต่ภาพของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาในที่สาธารณะ (รวมถึงลูกค้า) อาจถูกบันทึกโดยไม่มีเจตนาดังต่อไปนี้: (ก) เมื่อลูกค้าของเราถ่ายรูปรถที่จอดไว้เมื่อสิ้นสุดการเดินทางเพื่อเป็นหลักฐานการจอดรถที่เหมาะสมและการไม่มีความเสียหาย (โดยมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา) และ (ข) ผ่านกล้องติดรถ (ในรถบางคันของเรา) ที่ส่องไปที่พื้นเพื่อตรวจจับลักษณะของพื้นผิวที่ขับขี่ เพื่อความสะดวกในการปรับความเร็วอัตโนมัติ (เช่น การชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติบนทางเท้า) และตรวจจับอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถ (ที่ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราและ/หรือเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ)
 • ผู้ที่ใช้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของเรา: เรามีรายละเอียดการติดต่อของผู้ที่ใช้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของเราแล้ว และอาจติดต่อบุคคลเหล่านั้นเพื่อนำเสนอบริการ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายการตลาดแบบตรง)
 • ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์: แม้ว่าผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์บางรายอาจดำเนินธุรกิจเฉพาะบางพื้นที่ในประเทศต่าง ๆ (ยกตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้และมาเลเซีย) แต่บีมยังคงควบคุมการทำงานของแอป (รวมถึงการชำระเงิน) และฟังก์ชันการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จึงไม่จำเป็นต้องมีและ-

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการได้ บริษัทฯ จะส่งมอบเฉพาะข้อมูลทั่วไปที่ไม่ระบุชื่อเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินและการเรียกเก็บเงิน ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดบางประการ (เช่น ในกรณีที่รถของผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ถูกขโมยหรือลูกค้าทำให้รถได้รับเสียหาย) บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการขอชดใช้เยียวยาค่าเสียหายทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้สิทธิของตนได้

 • บุคคลผู้ติดต่อกับบีม: ลูกค้า ผู้ขับขี่แบบกลุ่ม และบุคคลอื่น (รวมถึงสมาชิกสาธารณะ) สามารถติดต่อเราผ่านการแชททางออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มีอยู่เพื่อสอบถาม ร้องเรียน รายงานการโจรกรรมรถ การสูญหาย ความเสียหาย อุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ เรารวบรวมและประมวลผลชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และเนื้อหาการสื่อสารของตน เพื่อตอบสนอง จัดการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นข้อร้องเรียน/คำขอของตนตามสัญญา ข้อกำหนดทางกฎหมาย ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา และ/หรือเพราะบุคคลดังกล่าวได้ยินยอมโดยมีส่วนร่วมกับเราอย่างดี ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นอาจได้รับการเปิดเผยในกระบวนการ (เช่น อุบัติเหตุ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำมาใช้เพื่อระบุและประมวลผลสาเหตุ)
 • การสืบสวนและการดำเนินคดีทางกฎหมาย: อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลเพื่อการให้บริการของเรา (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ขับขี่แบบกลุ่ม หรืออื่น ๆ ) เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของเรา การฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ โดยที่เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เรามีความเชื่อมั่นอย่างมากว่ามีความจำเป็นในการปกป้องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิทธิต่าง ๆ ของบีม พนักงาน ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น ๆ (ตามสัญญาของเรา โดยมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อสร้าง ใช้ และปกป้องสิทธิ)
 • การตอบแบบสำรวจ: เราอาจดำเนินการสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย การพัฒนาธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงบริการ โดยทั่วไปการสำรวจเหล่านี้จะดำเนินการโดยไม่เปิดเผยตัวตน แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น การสำรวจต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นไปโดยสมัครใจโดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณให้ไว้ ซึ่งจะดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากคุณ
 • การตัดสินใจอัตโนมัติ: การตัดสินใจที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญกับคุณ (เช่น การตัดสินใจที่จะยกเลิกการใช้บริการหรือให้คุณรับผิดชอบต่อความเสียหาย ฯลฯ) จะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่จะเป็นการดำเนินการโดยบุคลากรอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราใช้อัลกอริธึมและเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อทำการตัดสินใจกรณีการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณโดยอัตโนมัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของเรา (เช่น: จะกำหนดบทลงโทษสำหรับการจอดรถที่ไม่เหมาะสมหรือขยายข้อเสนอพิเศษให้กับคุณตาม อุปนิสัยการขับขี่ของคุณ ฯลฯ) หากคุณไม่พอใจกับการตัดสินใจดังกล่าว คุณสามารถติดต่อที่ support@ridebeam.com เพื่อสอบถามว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และขอให้บุคลากรเข้ามาดำเนินการเอง
 • ขีดจำกัดด้านอายุ: โปรดทราบว่าขีดจำกัดด้านอายุสามารถใช้กับการใช้บริการในบางประเทศ (ตามรายละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของประเทศที่เกี่ยวข้อง) และบุคคลที่อายุต่ำกว่าขีดจำกัดด้านอายุดังกล่าวไม่ควรใช้บริการหรือพยายามที่จะใช้บริการของเรา เราไม่ประมวลผลข้อมูลใด ๆ ของบุคคลที่อายุต่ำกว่าขีดจำกัดดังกล่าวโดยเจตนา

วิธีการแบ่งปันข้อมูล:  ข้อมูลการเดินทางของรถจะถูกแบ่งปันแบบไม่เปิดเผยตัวตนกับสภาเมืองและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนด้านการขนส่งสาธารณะและการศึกษาวิจัยตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนกับบุคคลภายนอก (เช่น ให้กับหน่วยงานที่ไม่ใช่ของบีมเพื่อนำไปใช้อย่างอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง) ดังนี้: 

 • ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับดูแล หากและในกรณีที่กฎหมายกำหนด (เช่น: ข้อมูลการเดินทางของลูกค้าชาวตุรกีของเราถูกส่งให้กับกระทรวงคมนาคมของตุรกีตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบการใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (eScooter) ของประเทศตุรกีปี ค.ศ. 2001)
 • ข้อมูลการเดินทางตามข้อมูลธุรกิจของคุณจะถูกแบ่งปันกับธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้ข้อมูลธุรกิจของคุณว่าไม่ขัดต่อนโยบายของตนตามความสัมพันธ์ทางสัญญาแยกต่างหากกับคุณ
 • ตามรายละเอียดในส่วนที่ 5

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล:  ตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยปกติบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตราบเท่าที่คุณยังคงเป็นลูกค้าของเราและในระยะเวลาหลังจากนั้นตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (โดยทั่วไประยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นคือประมาณ 6 ปีตามกฎหมายและอนุญาตให้มีการระงับข้อพิพาทที่กำลังดำเนินอยู่)

ผู้ควบคุมข้อมูล: สำนักงานของบีมที่ให้บริการแก่คุณ โดยเป็นสำนักงานของบีมที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่เกี่ยวข้องที่มีการให้บริการ ซึ่งอาจอยู่ในความควบคุมร่วมกับบริษัทในเครือของบีมแห่งอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ส่วนที่ 3: การสรรหาบุคลากร

เมื่อเราใช้คำว่า 'คุณ' ในส่วนที่ 3 นี้ เรากำลังหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่สมัครงานกับบีม

ข้อมูลส่วนบุคคล: เราดำเนินการตามความคาดหวังตามปกติจากขั้นตอนการสมัครงาน เช่น รายละเอียดการติดต่อ (ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน (เช่น ประสบการณ์การทำงานก่อนหน้า ทักษะ คุณสมบัติ ผู้พิจารณาเลือกคุณเข้าทำงาน สิทธิในการทำงาน และหนังสือรับรองความประพฤติ ตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง) บันทึกการสื่อสารระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างการสัมภาษณ์) และข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะให้ไว้ในประวัติย่อและจดหมายสมัครงานของคุณ โปรดทราบว่า ยกเว้นตำแหน่งหน้าที่ที่พิเศษมาก ๆ บางตำแหน่งซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยตำรวจหรือการตรวจสอบประวัติอื่น ๆ (ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต) เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่ความละเอียดอ่อนใด ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อทางปรัชญาหรือความเชื่ออื่น ๆ การเป็นสมาชิกทางการเมืองหรือสหภาพแรงงาน เทคโนโลยีที่ใช้ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตนบุคคล (ชีวมิติ) รสนิยมทางเพศ หรือการพิพากษาลงโทษทางอาญา) และการให้ข้อมูลของคุณจะเป็นไปโดยสมัครใจอย่างสิ้นเชิง

วิธีการรวบรวมข้อมูล: ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ อีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของเราและระบบการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อคุณให้รายละเอียดของคุณผ่านทางเว็บไซต์จัดหางานหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเรา (รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์รวมบริการด้านการจ้างงาน) ซึ่งมักจะเป็นข้อมูลที่ได้จากคุณโดยตรง นอกจากนี้เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณทางอ้อมมากขึ้นจากหน่วยงานจัดหางาน ผู้พิจารณาเลือกคุณเข้าทำงาน ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ (เช่น ข้อมูลประวัติของ LinkedIn)

เหตุผลในการใช้ข้อมูล:  เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการสมัครงาน และ/หรือการจ้างงานในภายหลังของคุณ ตามที่กำหนดโดยมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญ กฎหมายที่บังคับใช้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาจ้างงานกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินและประมวลผลการสมัครงานของคุณ พิจารณาว่าจะจ้างคุณหรือไม่ ตอบคำถามต่าง ๆ ของคุณ ป้องกันการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการสรรหาบุคลากร พิจารณาโอกาสในการทำงานให้กับคุณในอนาคต (หากคุณยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลประวัติของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) และหากคุณได้รับการว่าจ้าง โปรดตัดสินใจเกี่ยวกับการที่คุณมาทำงานกับเรา กรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เราอาจไม่สามารถประเมินหรือดำเนินการสมัครงานของคุณได้อย่างเหมาะสม

วิธีการแบ่งปันข้อมูล: ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น (หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้พิจารณาเลือกคุณเข้าทำงาน บุคคลภายนอกที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ/ตำรวจ สถาบันที่ออกคุณวุฒิให้กับคุณและตามรายละเอียดในส่วนที่ 5

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล:  บีมจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหลังจากขั้นตอนการสมัครงานเสร็จสิ้น (เช่น เมื่อมีผู้สมัครที่เหมาะสมได้รับการว่าจ้าง) ยกเว้นกรณีที่บุคคลยินยอมให้เก็บข้อมูลของตนไว้เพื่อโอกาสในการได้รับข้อเสนอการจ้างงานในอนาคต หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สิทธิหรือกำหนดให้บีมเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นเวลานาน (เช่น เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นเวลาสูงสุด 6 เดือนเพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายที่เกิดจากกระบวนการสรรหาบุคลากร) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานจะถูกเก็บรักษาและประมวลผลตามนโยบายและขั้นตอนการพูดคุยกับพนักงานเป็นการภายในของบีม

ผู้ควบคุมข้อมูล:  สำนักงานของบีมที่จะว่าจ้างคุณ (หากคุณเป็นผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงาน) ซึ่งอาจอยู่ในความควบคุมร่วมกับบริษัทในเครือของบีมอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ส่วนที่ 4: ผู้ขายและธุรกิจที่เข้าร่วม

ในการดำเนินธุรกิจ เรามีการประสานงานกับผู้ให้บริการ ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผู้รับจ้างอิสระ และธุรกิจที่เข้าร่วม (เรียกรวมกันว่า “บริษัทคู่ค้า”ของเรา) และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคล: เราประมวลผลรายละเอียดการติดต่อของตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทคู่ค้า (ได้แก่ ข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) รวมถึงข้อมูลการสื่อสารกับบีม ในกรณีกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวหรือมีหุ้นส่วน เรายังประมวลผลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมธนาคาร ประวัติการเรียกเก็บเงินและการบริการของกิจการเหล่านั้นด้วย (ตามที่จำเป็นสำหรับสัญญาของเรากับกิจการเหล่านั้นหรือตามกฎหมาย หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา)

วิธีการรวบรวมข้อมูล: เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากบริษัทคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือตัวแทนของบริษัทเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล) บริษัทคู่ค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความครบถ้วน-

และถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้รับแจ้งและให้ความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะมาเป็นบริษัทคู่ค้าจะถูกรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ (เช่น เว็บไซต์หรือ LinkedIn) ผ่านการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ และผ่านการแนะนำจากผู้ร่วมธุรกิจเดิม

เหตุผลในการใช้ข้อมูล:  เราต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับบริษัทคู่ค้าเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับบริษัทคู่ค้า (ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาของเรากับบริษัทคู่ค้าและ/หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินบริษัทคู่ค้าและการเจรจาสัญญาในอนาคต ตลอดจนการจัดการข้อตกลงกับบริษัทคู่ค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

วิธีการแบ่งปันข้อมูล: ในกรณีที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว (หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ทางบีมอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรกับตัวแทนผู้รับอนุญาตอื่น ๆ ของบริษัทคู่ค้า และตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในส่วนที่ 5

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคู่ค้าจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น โดยปกติจะเก็บข้อมูลไว้ตราบเท่าที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทคู่ค้ากับเรามีผลบังคับ และสำหรับระยะเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ผู้ควบคุมข้อมูล:  สำนักงานของบีมที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า ซึ่งอาจอยู่ในความควบคุมร่วมกับบริษัทในเครือของบีมอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ส่วนที่ 5:  ทั่วไป

เมื่อเราใช้คำว่า 'คุณ' ในส่วนที่ 5 นี้ เรากำลังหมายถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ลูกค้า ผู้ขับขี่แบบกลุ่ม และตัวแทนของบริษัทคู่ค้าของเราแต่ละราย

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย: ถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการส่งเสริมธุรกิจและบริการที่เรานำเสนอ แต่เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายการตลาดทางตรงที่บังคับใช้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงการที่คุณมีสิทธิในการเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายที่ด้านล่างของข้อความอีเมลส่งเสริมการขาย (หรือติดต่อที่ support@ridebeam.com) โปรดทราบว่าการเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายของคุณจะไม่ได้มีผลทันที (เนื่องจากเราต้องการเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผลในระบบของเรา) นอกจากนี้โปรดทราบว่าลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสมัครรับบริการและ/หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากการสื่อสารในเรื่องเหล่านี้ไม่ถือเป็นการส่งเสริมการขาย โดยทั่วไปเราจะเก็บบันทึกฐานข้อมูลการตลาดและข้อมูลการวิจัยด้านการตลาดไว้ประมาณ 2 ปี

การสอบสวนคดีอาญา: อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่น ๆ โดยที่เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เรามีความเชื่อมั่นอย่างมากว่ามีความจำเป็นในการปกป้องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิทธิต่าง ๆ ของบีม พนักงาน ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น ๆ (ตามสัญญาของเรา โดยมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อสร้าง ใช้ และปกป้องสิทธิ)

ข้อมูลนิรนาม: เราสามารถปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงคุณได้อย่างเหมาะสมอีกต่อไป เราดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างรายงาน รวมรวม และ/หรือรายงานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเป็นรายบุคคล และ/หรือดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบข้อมูลในกรณีที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เราสามารถใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการตลาดตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น เราไม่เปิดเผยข้อมูลการเดินทางให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยพาหนะเดินทางขนาดเล็ก และแบ่งปันข้อมูลกับสภาเมืองและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนการขนส่ง นอกจากนี้เรายังจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติภายในบริษัท

สถานที่ที่เราประมวลผลข้อมูล: ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตาม บีมดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านสำนักงานของบีมและผู้ให้บริการภายนอกของเราอาจตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ เช่นกัน ทั้งในและนอกขอบเขตขององค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (APAC) รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าบีมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างจากเจ้าของข้อมูล เรากำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลดังกล่าวมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลและจัดเก็บในเขตอำนาจศาลในต่างประเทศ และเป็นผลให้รัฐบาล ศาล การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศจะสามารถเข้าถึงหรือได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งทางกฎหมายหรือ มิฉะนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลในต่างประเทศนั้น ๆ

การแบ่งปันข้อมูลด้วยวิธีอื่น:  บีมจะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของตนเอง นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ในส่วนที่ 1 ถึง 4 ข้างต้น และตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • การแบ่งปันข้อมูลให้กับสำนักงานแห่งอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทบีมตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างกลุ่มบริษัทของเราและสถานที่ตั้งของพนักงาน (โดยที่สำนักงานของบีมบางแห่งจะปฏิบัติงาน/ให้บริการบางอย่างแก่สำนักงานของบีมแห่งอื่น ๆ)
 • การแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ให้บริการภายนอกที่ไม่ใช่บีมซึ่งปฏิบัติงานและให้บริการในนามของเราตามคำสั่งของเรา (เช่น ระบบสนับสนุนลูกค้าของเรา ฟังก์ชันการส่งจดหมาย การประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผู้ติดตามหนี้สิน ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการโฮสติ้งของ AWS และ Google Cloud ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมาย การบัญชี และการเงินของเรา)
 • การแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกและที่ปรึกษาของตนเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระหว่างบุคคลภายนอกดังกล่าวกับบีม (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการซื้อโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวของนิติบุคคลของบีมหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินของบีม เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอาจเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ขาย)
 • กฎหมายและสิทธิต่าง ๆ: หากกฎหมายท้องถิ่นกำหนดหรืออนุญาตหรือมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล) (2) บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (ToS) ของเรา นโยบายนี้ หรือสัญญาอื่น ๆ กับคุณ; (3) ตอบสนองต่อคำขอใช้บริการ/การขอความช่วยเหลือของคุณ และ/หรือ (4) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบีม ตัวแทนและบริษัทในเครือ ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง การป้องกันสแปม/มัลแวร์ และวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลไว้เท่านั้น (รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน) ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาจากจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว และข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ โปรดทราบว่าเมื่อคุณลบบัญชีของคุณ เราอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลและบันทึกของระบบของเราโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังต้องเก็บข้อมูลบางอย่างจากบัญชีที่ถูกลบเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระ การบังคับใช้อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา หรือบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของเรา

วิธีการปกป้องข้อมูล: บีมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และบางครั้งอยู่ในรูปแบบเอกสาร เราใช้มาตรการด้านเทคนิค กายภาพ และระดับองค์กรหลายรูปแบบเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมและมีการเฝ้าระวัง เราไม่ได้จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตทั้งหมดไว้ในระบบของเรา แต่ให้ผู้ให้บริการการชำระเงินที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI DSS) ของเราดำเนินการแทน อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ โปรดติดต่อเราที่ support@ridebeam.com หากคุณเชื่อว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด 

ผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ๆ: เว็บไซต์และแอปของเราอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันของผู้อื่น การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลภายนอกรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบ รวมถึงไม่รับผิดต่อบุคคลภายนอกเหล่านั้น ตลอดจนเนื้อหา แนวทางการปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตาม โปรดตรวจสอบนโยบายของบุคคลเหล่านั้นก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปให้

วิธีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:  บีมดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้นั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่คุณกับเรามีความสัมพันธ์กัน การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้เกือบทั้งหมด เช่น รายละเอียดการติดต่อ) ได้โดยตรงผ่านแอป

สิทธิของคุณและวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว: คุณมีสิทธิที่จะไม่รับข้อความประชาสัมพันธ์ทางการตลาดทางตรงจากเรา คุณมีสิทธิในการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราดำเนินการ (รวมถึงบุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลด้วยและพร้อมกับแจ้งสาเหตุ) เพื่อการขอรับสำเนา เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การห้ามหรือการจำกัดการประมวลผล และ/หรือการลบข้อมูล (ซึ่งในฐานะลูกค้า คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการลบบัญชีของคุณในแอป) และเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางสถานการณ์ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราต้องได้รับความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลในอนาคตได้อย่างอิสระตลอดเวลา หากการประมวลผลของเรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเรา คุณจะยังคงมีสิทธิคัดค้านได้หากเหตุผลในการคัดค้านของคุณเกี่ยวข้องกับสถานการณ์พิเศษของคุณ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวได้ตลอดเวลา และเราจะตอบกลับคุณภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน หรือระยะเวลาตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด (โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลบางอย่างจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะตอบกลับคำขอร้องของคุณ) กรุณาใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้: 

 • ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ควรติดต่อที่ support@ridebeam.com
 • ผู้สมัครงานควรติดต่อที่ hrss@ridebeam.com
 • บริษัทคู่ค้าควรติดต่อตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของบีม และ
 • บุคคลอื่น ๆ ควรติดต่อที่ privacy@ridebeam.com  

ทีมงานที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการร้องเรียน: เรามีเจ้าหน้าที่และทีมงานที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ดังนั้นหากคุณเชื่อว่าเราได้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในทางใดทางหนึ่ง และต้องการร้องเรียน โปรดติดต่อทีมงานที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ privacy@ridebeam.com ซึ่งจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของคุณอย่างจริงจัง แม้ว่าคุณจะมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทีมงานที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณอย่างรวดเร็ว

ประเทศ หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล
ออสเตรเลีย สำนักงานกรรมาธิการสารสนเทศของออสเตรเลีย (www.oaic.gov.au)
นิวซีแลนด์ สำนักงานคณะกรรมาธิการด้านความเป็นส่วนตัว (www.privacy.org.nz)
ไต้หวัน ระบบการยื่นคำร้องทั่วไปของเมืองไทเป (https://hello.gov.taipei/Front/main) หรือ เขตคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพัฒนาแห่งชาติ (pipa.ndc.gov.tw)
ตุรกี หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (www.kvkk.gov.tr)
ญี่ปุ่น คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (www.ppc.go.jp/en)
มาเลเซีย กระทรวงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (www.pdp.gov.my/index.php/my)
อินโดนีเซีย กระทรวงคมนาคมและสารสนเทศ (-ภาษาต่างประเทศ- ที่ www.kominfo.go.id)
ไทย คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (www.mdes.go.th)